Chedeş, Chedeş în NeftaliCHEDEŞ, CHEDEŞ ÎN NEFTALI.

1. Fostă cetate regală canaanită (Iosua 12:22) care a devenit cetatea cea mai importantă din Neftali (Iosua 19:37). A fost numită uneori „Chedeş din Neftali" (Judecători 4:6) pentru a o deosebi de 2. A fost dată leviţilor (Iosua 21:32) şi a avut statut de cetate de refugiu (20:7). Chedeş s-a remarcat şi prin situarea sa în Galilea (Iosua 20:7; 1 Cronici 6:76).

Acest Chedeş se poate să fi fost localitatea natală a lui Barac, unde a adunat luptătorii din Neftali şi Zabulon ca să lupte împotriva lui Sisera (Judecători 4:9-11). Când Tiglat-Pileser III, regele Asiriei, a invadat N Israelului în 734-732 î.Cr., Chedeş a fost prima cetate cucerită (2 Împăraţi 15:29), întrucât se afla pe drumul care ducea spre S de la Haţor. A fost scena luptei importante dintre Macabei şi Demetrius (1 Macabei 11:63,73). Chedeş este în prezent Tell Qades, la NV de Lacul Huleh, unde sondajele şi descoperirile de la suprafaţă arată că a fost ocupată la începutul şi la sfârşitul Epocii Bronzului.

2. O localitate din Isahar, dată leviţilor gherşoniţi (1 Cronici 6:72). În lista din Iosua 21:28 locul ei este luat de Chişion. Este identificată cu localitatea modernă Tell Abu Qedes, la SSV de Meghido.

3. Cetate din S lui Iuda, în apropierea graniţei cu Edom (Iosua 15:23); probabil că poate fi identificată cu Cadeş-Barnea sau *Cadeş.

BIBLIOGRAFIE
LOB, p. 115, 204, 266.

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: