CarmelCARMEL (în ebr. karmel, „ţinut-grădină, ţinut roditor"). În ebraică acest cuvânt este folosit ca substantiv comun; de ex. Isaia 16:10; Ieremia 4:26; 2 Împăraţi 19:23; 2 Cronici 26:10. Poate însemna şi spic copt de curând, ca în Levitic 2:14; 23:14. Astfel, dealurile calcaroase Carmel probabil că şi-au primit numele de la tufişurile şi pădurile luxuriante care le acoperea. În VT sunt două locuri care poartă acest nume.

1. Un şir de dealuri lung de cca. 50 km, care se întinde de la NV spre SE, de la Mediterana (ţărmul de S al Golfului Acra) până în câmpia Dotan. Mt. Carmel propriu zis este principala culme (înălţime maximă cca. 530 m) la capătul de NV, la vreo 19 km de la ţărmul mării şi formează graniţa teritoriului lui Aşer (Iosua 19:26) . Această regiune cu vegetaţie bogată şi puţin locuită a constituit o barieră străpunsă de două trecători importante, la Iocneam şi Meghido, şi una mai puţin importantă la Taanac; între primele două, dealurile sunt mai joase şi mai sterpe, dar au povârnişuri abrupte. Principalul drum de la N la S, însă, ocoleşte dealurile Carmel pe la E, prin câmpia Dotan. Vegetaţia luxuriantă de pe Carmel este reflectată în Amos 1:2; 9:3; Mica 7:14; Naum 1:4; în Cântarea Cântărilor 7:5 este o comparaţie potrivită pentru părul des, stufos. Figura impunătoare a lui Nebucadneţar, regele Babilonului, înaintând împotriva Egiptului este comparată o dată cu înălţimile stâncoase ale Carmelului şi Taborului (Ieremia 46:18).

Printre duşmanii pe care i-a înfrânt Iosua au fost şi „împăratul Iocneamului, la Carmel" (Iosua 12:22). Aici i-a provocat Ilie, în Numele lui Dumnezeu, pe profeţii lui Baal şi ai Astarteei, zeităţile promovate de Izabela, şi aici a câştigat o victorie remarcabilă asupra lor (1 Împăraţi 18; 19:1-2). Textul arată clar că zeii Izabelei au fost discreditaţi în felul acesta; întrucât ea a venit din Tir, Baal a fost aproape cu certitudine Maal-melqart, zeul principal din Tir. Acest zeu a pătruns şi în Aram; vezi *Ben-Hadad, pentru o stelă în cinstea acestui zeu. În anul 200 d.Cr. *Baal continua să fie venerat pe Carmel ca „Zeus Heliopolites Carmel" (Ap-Thomas, PEQ 92, 1960, p. 146). Alt a considerat că acest Baal a fost un zeu local, dar părerea lui este contrazisă de textul biblic; Eissfeldt a preferat să-l identifice cu Baal-shamem care este mai puţin potrivit decât Baal-melqart (acesta din urmă este susţinut şi de Vaux).

2. Un oraş din Iuda (Iosua 15:55), în zilele noastre Khirbet el-Karmil (var. Kermel sau Kurmul), la vreo 12 km SSE de Hebron, într-un ţinut pastoral (Baly, p. 164), ideal pentru turmele pe care Nabal le păştea aici pe vremea lui David (1 Samuel 25). Abigail, soţia lui Nabal, era din Carmel, iar Heţro, unul dintre războinicii lui David (2 Samuel 23:35; 1 Cronici 11:37) probabil că se trăgea de aici. Saul a trecut pe aici când s-a întors de la măcelul amaleciţilor (1 Samuel 15:12)

BIBLIOGRAFIE
D. Baly, Geography of the Bible, 1974, p. 149 (harta 51), 172 ş.urm.

K.A.K.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: