cărbuneCĂRBUNE. În VT (TM) există 5 cuvinte evr. traduse „cărbune".

1. gahelet (de ex. Proverbe 26:21) înseamnă combustibil care arde, spre deosebire de un combustibil neaprins; este o metaforă folosită în 2 Samuel 14:7; 22:9, 13.

2. peham (de ex. Proverbe 26:21; Isaia 44:12) înseamnă combustibil, indiferent dacă este aprins sau nu.

3. rispa (de ex. Isaia 6:6; 1 Împăraţi 19:6) înseamnă filon plat de piatră (cf. arab. radf, radafa).

4. resep (de ex. Cântarea Cântărilor 8:6) înseamnă „cărbuni aprinşi"; în Habacuc 3:5 probabil că ar trebui tradus „molimă aprinsă".

5. sehor (de ex. Plângerile lui Ieremia 4:8) înseamnă literal „negru, negreală". În NT, Cuvântul gr. anthrax, „cărbune" apare o singură dată (Romani 12:20) ca o metaforă pentru sentimentul de ruşine, dar în altă parte este folosit anthrakia, „o grămadă de *combustibil aprins".

R.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: