căpeteniiCĂPETENII. Un termen folosit cu referire la diferiţi funcţionari oficiali, fie civili, juridici sau militari. Poziţia acestor funcţionari care se caracteriza prin asistenţa acordată superiorilor lor în consemnarea de date a implicat probabil iniţial capacitatea lor de a scrie (ebr. soter; cf. acad. sataru, „a scrie"). Egiptenii foloseau „căpetenii" pentru a ţine evidenţa lucrărilor făcute de sclavii evrei din Egipt (Exod 5:6,14), un fapt atestat în cronicile egiptene. Moise a extins obiceiul acesta şi i-a folosit pe aceşti funcţionari oficiali ca secretari care să-l ajute şi ca *judecători care să scrie deciziile legale (Numeri 11:16) şi acesta a devenit un obicei mai târziu (Deuteronom 16:18; 1 Cronici 23:4; 2 Cronici 19:8; cf. Josephus, Ant. 4. 214; EQ 28, 1951, p. 149-157). Aceşti oameni aveau de asemenea responsabilităţi legate de mobilizarea pentru război (Deuteronom 20:5; Iosua 1:10) şi ca ofiţeri militari (Iosua 3:2). Prin îndatoririle lor ei erau legaţi de guvernatorii locali şi de bătrânii poporului (Iosua 8:33; 23:2; 24:1). În vremea Monarhiei erau numeroşi asemenea funcţionari oficiali (1.700) atât în administraţia Templului şi civilă cât şi în slujba regelui (1 Cronici 26:29; 27:1) şi pe vremea lui Iosafat s-au distins în mod dar în funcţia aceasta (2 Cronici 19:11; 26:11; 34:13).

Căpeteniile erau uneori „prinţi" (sarim, Ezra 7:28) cu funcţii militare (2 Cronici 32:3; Neemia 2:9) sau erau desemnaţi ca „al treilea om" sau comandanţi ai echipajului unui car de război (Exod 14:7; 15:4, sis; cf. asir. salsu; J. V. Kinnier Wilson, The Nimrud Wine Lists, 1972). Termenul „căpetenii" sau „funcţionari oficiali" este folosit uneori pentru a traduce termenii ros şi rab, cum este cazul în Estera 1:8; Ieremia 41:1; Ezechiel 23:15, sau chiar „famen" (saris; 2 Împăraţi 24:12).

Căpeteniile erau oameni numiţi (pdq) pentru a supraveghea în numele regelui toate lucrările, fie dintr-o anumită regiune (Judecători 9:28; Isaia 60:17), fie dintr-un anumit domeniu (Ezechiel 2:3). Termenul este folosit de asemenea cu referire la funcţionari subordonaţi din organizaţia Templului (2 Cronici 21:11; Ieremia 20:1) inclusiv cei care aveau funcţii de pază (2 Împăraţi 11:18). Uneori termenul ebr. nsb este folosit pentru a accentua faptul că funcţionarul respectiv era numit de rege (1 Împăraţi 4:5; 22:47; 2 Cronici 8:10).

În NT termenul poate indica „paznicul unei închisori" (Luca 12:58; cf. Matei 5:22), trimişii (hyperetes, lit. „sub-vâslaşi"), care acţionau ca şi curieri ai marilor preoţi şi ai Sinedriului (Ioan 7:32, 45-46; cf. v. 36; cf. Faptele Apostolilor 5:22, 26). Asemenea funcţionari au slujit la curtea lui Irod (Marcu 6:21) şi Paviel s-a considerat pe sine însuşi ca având o relaţie similară faţă de Dumnezeu (1 Corinteni 4:1).

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: