căpetenie (3)CĂPETENIE (3). Echivalentul ebr. cel mai apropiat este sar, care indică un conducător peste o mie, peste o sută sau peste cincizeci (Exod 18:25; 1 Samuel 8:12). Termenul ro’s („cap") poate fi tradus uneori „căpetenie" (Numeri 14:4) sau „căpitan". În timpul domniei lui Saul, armata israelită atinsese încă apogeul eficienţei, dar fuseseră stabilite deja bazele organizării; armata consta din companii conduse de „căpetenii peste o mie" (1 Samuel 17:18). Armata permanentă a lui David era condusă de „Cei treizeci", comandanţi care şi-au cucerit gradele atunci când David fugea de Saul. David a organizat şi o armată populară (miliţie) şi 1 Cronici 27:1-15 ne arată că aceasta era împărţită în 12 batalioane şi fiecare dintre acestea servea timp de o lună pe an, sub conducerea căpeteniei sale. Termenul „căpetenie" este folosit şi în legătură cu armata de care de război din regatul de N, în secolul al 9-lea (1 Împăraţi 16:9, „mai mare sar peste jumătate din carăle lui"). Îa NT, termenul chiliarchos, lit. „comandant peste o mie de oameni", este tradus „căpitan" în Ioan 18:12. Este de asemenea termenul folosit pentru tribunul militar roman din Faptele Apostolilor 21:31-33,37 şi se poate referi la orice ofiţer militar (Marcu 6:21). Cuvântul strategos, care s-a referit original la un comandant din armată, este folosit de Luca pentru căpitanii Templului (în rom. „căpeteniile străjerilor Templului" n.tr.) care făceau parte din ordinul levitic sau preoţesc (Luca 22:4, 52; Faptele Apostolilor 4:1, etc.). Termenul archegos, tradus Căpetenie ta Evrei 2:10, ar fi tradus mai corect „pionier". Cuvântul stratopedarchos din Faptele Apostolilor 28:16, în unele MS. este tradus „căpitanul gărzii" („căpitanul străjerilor palatului") ; clauza funcţională este considerată de importantă secundară şi de aceea este omisă în VSR.

R.P.G.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: