căpetenie (2)CĂPETENIE (2). Există două cuvinte ebr. care stat traduse „căpetenie".

1. soper (Judecători 5:14, „cei care ţin bastonul de căpetenie, mareşal"). Cuvântul soper înseamnă de obicei „scriitor" (vezi VA şi Sir., Targ.; cf. LXX grammateus, „scrib").

2. tipsar (Ieremia 51:27) sau tapser (Naum 3:17). Probabil că derivă de la acad. tupsarru, „cel care scrie pe tăbliţă"- de aici vine sensul de „funcţionar oficial", „căpetenie". Pentru amândouă aceste cazuri, compară cu 1 Macabei 5:42 unde termenul gr. grammateus înseamnă „căpetenie".

În Isaia 20:1 şi 2 Împăraţi 18:17 se pare că este un nume propriu, *Tartan, derivat de la acad. turtanu, titlul unui ofiţer de rang înalt care poate fi tradus „mareşal".

R.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: