câmpCÂMP (OGOR). Cuvântul acesta redă mai mulţi termeni biblici.

1. Termenul ebr. sadeh (şi forma poetică saday) este termenul cel mai obişnuit (de ex. Geneza 2:5) şi are înţelesul simplu de „câmp", „câmpie", „spaţiu deschis".

2. sedema este folosit numai de şase ori (de ex. Deuteronom 32:32) şi are în general acelaşi înţeles.

3. bar (aram.) este folosit numai în Daniel 2 şi 4 cu acelaşi înţeles.

4. hus, „afară", este tradus frecvent „afară" (de ex. Deuteronom 23:13), dar de două ori este tradus „câmp" (Iov 5:10; Proverbe 8:26).

5. helqa înseamnă de fapt „bucată de pământ", dar este tradus „ogor" în 2 Samuel 14:30.

6. ‘eres, cuvântul obişnuit pentru „pământ, teren", este tradus „câmp" în Ezechiel 29:5.

7. yegebim, un cuvânt care apare numai de două ori în VT este tradus „ogor" (Ieremia 39:10).

8. Termenul gr. agros, „câmp" (de ex. Matei 6:28) este folosit în LXX pentru a-l traduce mai ales pe sadeh.

9. Termenul gr. chora se referă de obicei la o regiune mai întinsă (Faptele Apostolilor 16:6), dar de două ori este tradus „câmp" (Ioan 4:35; Iacov 5:4), iar diminutivul chorion este tradus „ogor" în Faptele Apostolilor 1:18-19.

T.C.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: